powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Rechten en plichten in het onderwijs Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 495,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

Naast de rechtspositie van het personeel, bestaat er bij advocaten en andere rechtshulpverleners grote belangstelling voor het onderwerp rechten en plichten van ouders, leerlingen en deelnemers in het onderwijs. In de verschillende onderwijswetten (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en in de regelingen op de scholen is de positie van de leerling en de deelnemer geregeld. Tijdens de cursus worden de wettelijke bepalingen besproken alsmede de jurisprudentie gebaseerd op deze wetgeving. Daarbij wordt ingegaan op het onderscheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Stilgestaan wordt bij vragen als: op welke gronden kunnen leerlingen of deelnemers worden geschorst of verwijderd? Welk toelatingsbeleid mag een school hanteren, bijvoorbeeld een lotingsysteem? Welke informatie mag dan wel moet de school aan gescheiden ouders verschaffen? Wat houdt de onderwijsbijeenkomst en de leerovereenkomst in het beroepsonderwijs in? Kan het gedrag van de ouder(s) ertoe leiden dat de leerling wordt verwijderd? Kan de school aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen van leerlingen? Kan de school verbieden een leerling centraal schriftelijk examen te doen? Welke gevolgen heeft het gedrag van leerlingen buiten de school?

Bestemd voor

Advocaat, Bedrijfsjurist, Rechtsbijstandjurist, Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist, Jurist overig, HBO-jurist

Programma

- Zorgplicht scholen

- Veiligheid (maatregelen en aansprakelijkheid)

- Aansprakelijkheid voor gedrag van leerlingen binnen en buiten

school

- Verwijdering en schorsing van leerlingen (tuchtmaatregelen)

- Rol schoolbeleid en het interne schoolreglement

- Onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs (duaal systeem)

- Het schoolgrenzen- c.q. toelatingsbeleid

- Informatieverschaffing door school aan niet (meer) gehuwde

ouders

- Procedures en rechtsbescherming

Sprekers

  • dhr. prof. dr. mr. P.W.A. Huisman werkzaam als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law

Kosten

€ 495,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa