powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Samengestelde gezinnen en alimentatie Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 350,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

In de famillerechtpraktijk komen samengestelde gezinnen steeds vaker voor. Kinderen hebben of krijgen steeds vaker meer dan twee ouders en hebben of krijgen steeds vaker te maken met stiefbroers/-zussen en/of halfbroers/-zussen. Dit heeft grote gevolgen voor de de wijze van berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie. Het berekenen van alimentatieverplichtingen in samengestelde gezinnen kan zeer gecompliceerd zijn. De nieuwe richtlijnen kinderalimentatie hebben hierin geen vereenvoudiging aangebracht. Het is voor iedereen die met enige regelmaat te maken heeft met het (laten) berekenen van kinderalimentatie een 'must' om meer en beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden en de valkuilen te onderkennen. De huidige rekenprogramma's gaan niet of weinig in op deze gecompliceerde materie.

Overige informatie

Tijdens de cursus zal - naast het bespreken van literatuur en jurisprudentie - worden gewerkt met diverse praktijkgerichte voorbeelden en casusposities. met als doel om daardoor meer inzicht te verkrijgen in de complexiteit van de materie en het vergroten van de kennis op dit gebied, waardoor u beter in staat bent om de client van een zo goed mogelijk advies te dienen.

Programma

In de cursus zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

- het berekenen van het (verschil in) behoefte van ieder kind en de gevolgen daarvan voor de hoogte van een bijdrage;

- de vraag welke ouder onderhoudsplichtig is voor welk kind;

- de wijze van verdelen van de draagkracht over de verschillende kinderen;

- de positie van de stiefouder, de mede-gezaghebbende ouder en de samenwonende ouder;

- de invloed van 'nieuwe' kinderen op de behoefte en de draagkracht;

- de rangorde tussen verschillende onderhoudsplichtige ouders;

- de gevolgen van de nieuwe richtlijnen kinderalimentatie (jan./april 2013).

Sprekers

  • mevr. mr. A.R. van Wieren advocaat, scheidingsmediator en collaborative divorce bij Banning , raadsheer-plv te Amsterdam

Kosten

€ 350,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa