powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten Wet Werk en Bijstand Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

Hebt u al kennis genomen van de laatste belangrijke ontwikkelingen inzake het recht op bijstand?

De Wet werk en bijstand is per 1 januari en per 1 juli 2013 ingrijpend gewijzigd! Dit komt met name door de invoering van de bestuurlijke boete, de verplichte terugvordering bij inlichtingenfraude, de nieuwe regeling over het huisbezoek en de nieuwe meewerkplicht. Het gaat hier om voor de burger zeer ingrijpende maatregelen die bovendien juridisch complex zijn. Daarbij komt nog dat dit zeker niet de laatste veranderingen zullen zijn. De wetgever is nu bezig met de invoering van de Participatiewet waarin de Wet werk en bijstand waarschijnlijk volgend jaar zal opgaan..

Daarnaast is er de afgelopen tijd belangwekkende jurisprudentie verschenen op het terrein van de (oude) WWB over gezamenlijke huishouding, inlichtingenverplichting, bevoegdheden bij de rechtmatigheidcontrole, het huisbezoek en de verplichting tot zorgvuldig rapporteren bij rechtmatigheidsonderzoeken. Deze jurisprudentie zal zijn betekenis behouden ook onder de nieuwe wetgeving. Tijdens de cursus Actualiteiten WWB komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de nieuwe ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde (Wetswijzigingen bijzondere bijstand inzake maatregelen chronisch zieken en gehandicapten dat naar verwachting in september naar de Tweede Kamer gaat).

Overige informatie

Deze cursus is bestemd voor:

advocaten, gemeentejuristen en beleidsmakers bij gemeenten, juridisch medewerkers, vakbondsjuristen, juridisch beleidsadviseurs, kwaliteitsmanagers, klantmanagers

Bestemd voor

Advocaat, Advocaat-stagiaire, Rechtsbijstandjurist, Rechterlijke macht, Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist, Vakbondsjurist, Jurist overig

Programma

Wijzigingen WWB 1 januari 2013 en 1 juli 2013

• de bestuurlijke boete (verwijtbaarheid, cautie, rechterlijke toetsing, Awb aspecten)

• de verplichting tot terugvordering en invordering

• de huisbezoekwet (voorwaarden om gebruik hiervan te maken, gevolgen bij niet meewerken)

• wijzigingen landurigheidstoeslag en de nieuwe meewerkplicht

Toekomstige ontwikkelingen: de Participatiewet en wetswijzigingen bijzondere bijstand inzake maatregelen chronisch zieken en gehandicapten ( in september naar de Tweede Kamer)

Recente jurisprudentie:

- aanvraagproblematiek (begrip aanvraag, stelplicht en bewijslast, jongerenregeling)

- bewijsrechtelijke aspecten van beeindiging, herziening en intrekking van de bijstand, eisen voor rapportages

- handhaving, bevoegdheden toezichthouders

- leefvormen (gezamenlijke huishouding en niet duurzaam gescheiden leven)

- recente jurisprudentie huisbezoek

- bijstandverlening EU burgers

- voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand

- middelen

- aan de bijstand verbonden verplichtingen: (ontbreken) besluitkarakter, reikwijdte, ontheffing, re-integratie

- maatregelen (kwalificatie gedragingen, toetsing gedraging door de rechter, evenredigheid)

Sprekers

  • dhr. R.V. Geerling adviseur sociale zekerheid
  • dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht

Kosten

€ 510,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa