powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Studiemiddag Wet Werk & Zekerheid Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 270,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

Het wetsontwerp Werk & Zekerheid ligt sinds 29 november 2013 bij de Tweede Kamer.

In stappen gaat daarmee het arbeidsrecht belangrijk veranderen. Het doel is een eerlijker ontslagrecht, meer bescherming voor flexwerkers, en oudere werknemers moeten makkelijker aan een baan komen.

In hoofdlijnen betekent dit:

Per 1 juli 2014 worden de voorwaarden voor flexwerken strenger, vervalt het concurrentiebeding en hebben uitzendkrachten na anderhalf jaar recht op een tijdelijk contract.

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Ontslag om economische redenen gaat standaard via het UWV, ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter. De 'kantonrechtersformule' vervalt, terwijl een 'transitievergoeding' wordt geintroduceerd om de overstap naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.

Per 1 juli 2015 wordt de WW strenger, onder andere dat passend werk al na een half jaar moet worden geaccepteerd.

Per 1 juli 2016 wordt de maximale uitkeringsduur stapsgewijs verlaagd naar 2 jaar in 2019

Deze studiedag gaat in op de uitwerking van de nieuwe maatregelen in de wettelijke regelingen, zoals die nu in het wetsvoorstel Werk & Zekerheid staan.

Programma

ONDERSTAAND PROGRAMMA IS NOG NIET DEFINITIEF

Arbeidsrechtelijke onderwerpen

Flexibele arbeid:

- Proeftijd

- Concurrentiebeding

- Ketenregeling

- Type arbeidsovereenkomsten

Ontslagrecht:

- Einde van rechtswege

- Ontslagroutes

- Ontslagvergoedingen: transitievergoeding vs. billijke vergoeding

- Procedurele mogelijkheden: hoger beroep en cassatie

Onderwerpen WW

Beperking maximale publieke WW-duur

Arbeidsverleden

Passende arbeid en inkomensverrekening,

doorwerking van de WW-maatregelen naar ZW en WGA

Verlenging toegang IOW en geleidelijke afbouw IOAW

Doorwerking van de WW-maatregelen naar ZW en WGA

Overgangsrecht

Samenhang met pensioen, de volgende onderwerpen

Een gevaarlijke stap: korte uitleg van ons pensioensysteem

Actualiteiten: 1 akkoord is geen akkoord ?

Toekomst van ons pensioenstelsel ?

Pensioen akkoord en gevolgen voor het pensioenbeding

Pensioen: moet je doen?

Het aangaan van een pensioenovereenkomst

Pensioen en ontslagbescherming

Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Pensioen en rol ondernemingsraad

Wijziging pensioenregeling

Uw pensioenvragen ?

Sprekers

  • dhr. mr. P. Kruit Advocaat bij Ten Holter/Noordam Advocaten te Rotterdam
  • dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht

Kosten

€ 270,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa