powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

WIA in Praktijk: de verdieping Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

Cursus over de stand van zaken in de Wet WIA, ontwikkelingen in de jurisprudentie en praktijk na 7 jaar Wet WIA. In deze cursus wordt verdiepend ingegaan op de inkomenssituaties van de WIA- gerechtigden die weer aan het werk gaan en vervolgens ziek of werkloos worden. Hierbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de arbeidsrechtelijke aspecten en de (on) mogelijkheden van het gebruik van de no- risk polis.

Tevens is er tijd ingeruimd voor een opfrisdeel: samenvatting van de Wet WIA in grote lijnen, de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling (IVA en WGA in alle uitkeringsvormen). Vervolgens wordt verdiepend aandacht besteed aan de inmiddels gevormde jurisprudentie en worden verschillende knelpunten in de Wet WIA blootgelegd en oplossingen aangereikt.

Hierbij is met name aandacht voor:

De verzekeringsgeneeskundige protocollen, duurzame arbeidsongeschiktheid, verkorting van de wachttijd, werkhervattingsregelingen en inhoudelijke en procedurele aspecten van de inkomenseis.

Inkomsten uit arbeid tijdens de WIA- uitkering en de consequenties bij verlies van deze inkomsten door werkloosheid of opnieuw intreden van arbeidsongeschiktheid in de verschillende uitkeringssituaties Wet WIA.

De no-risk polis van a tot z.

Ongeschiktheid in de Ziektewet voor vangnetters zonder werkgever en de consequenties voor een eventueel WIA-recht.

De AMBER- situaties in al haar varianten.

Programma

Opfrisdeel:

Samenvatting van de Wet WIA in grote lijnen, zowel de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling als de verschillende uitkeringen met hun verschillende problemen:

Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA).

Invoeringswet WIA (IWIA).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor WIA- uitkeringen alsmede de duur van de uitkering, later ontstaan, heropening en beƫindiging van de uitkeringen.

De inkomenseis.

Verdiepingsdeel:

Aan de hand van de inmiddels gevormde jurisprudentie worden de verschillende problemen in de Wet WIA blootgelegd en oplossingen aangereikt.

Hierbij is met name aandacht voor:

De verzekeringsgeneeskundige protocollen, duurzame arbeidsongeschiktheid, verkorting van de wachttijd, werkhervattingsregelingen en inhoudelijke en procedurele aspecten van de inkomenseis.

Inkomsten uit arbeid tijdens de WIA- uitkering en de consequenties bij verlies van deze inkomsten door werkloosheid of opnieuw intreden van arbeidsongeschiktheid in de verschillende uitkeringssituaties Wet WIA.

De no-risk polis van a tot z.

Ongeschiktheid in de Ziektewet voor vangnetters zonder werkgever en de consequenties voor een eventueel WIA-recht.

De AMBER- situaties in al haar varianten.

Sprekers

  • dhr. mr. E. van den Bogaard advocaat sociaal zekerheidsrecht in Amsterdam
  • dhr. mr. A. Wit Juridisch adviseur en opleider op gebied sociale zekerheid werkzaam bij 'De Geinbrug' in Amsterdam

Kosten

€ 510,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa