powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

Een vreemdeling die in aanraking komt met het strafrecht kan worden geconfronteerd met vergaande verblijfsrechtelijke consequenties. Strafrechtelijke antecedenten kunnen leiden tot weigering dan wel intrekking van een verblijfstitel, of tot vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet. Tevens kan de vreemdeling onder omstandigheden ongewenst worden verklaard, wat tot gevolg heeft dat hij gedurende een lange periode niet - ook niet voor korte tijd - in Nederland mag verblijven. Een ongewenst verklaarde vreemdeling kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden als hij toch in Nederland wordt aangetroffen. De praktijk leert dat advocaten (en rechters) in de strafpraktijk zich hiervan onvoldoende rekenschap geven. Tijdige onderkenning van mogelijke verblijfsrechtelijke gevolgen kan wellicht tot een andere uitkomst van de strafrechtelijke procedure en de daaruit voortvloeiende verblijfsrechtelijke consequenties leiden.

Leerdoelen

Het krijgen van kennis van en inzicht in:

De systematiek van het Nederlandse vreemdelingenrecht

De gevolgen van schendingen van de openbare orde voor aanspraken op een verblijfsvergunning

De systematiek van de ongewenstverklaring

De gevolgen van schendingen van de openbare orde voor aanspraken op naturalisatie

Overige informatie

Materiaal

Voor de cursus gebruiken wij als basisboek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht; Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland, Gerrie Lodder, Forum, Utrecht. Bovendien ontvangt u een reader met voor de strafrechtpraktijk relevante vreemdelingenrechtelijke artikelen, regelgeving en jurisprudentie. De reader en het boek maken deel uit van het cursuspakket.

Bestemd voor

Advocaat, Rechterlijke macht, (semi) Overheidsjurist

Programma

De twee docenten behandelen de volgende onderwerpen:

De systematiek van het Nederlandse vreemdelingenrecht

Algemeen kader

Gezinsvorming /-hereniging

Asiel

De betekenis van (schending van) de openbare orde in het Nederlandse vreemdelingenrecht:

Vreemdelingenbewaring

Onderscheid eerste verblijfsaanvaarding/verblijfsbeëindiging

Glijdende schaal

Ongewenstverklaring

Openbare orde in het kader van internationale regelingen, zoals het EVRM en het EG-verdrag

Sprekers

  • dhr. mr. M.F. Wijngaarden advocaat bij Böhler Advocaten, Amsterdam
  • mevr. mr. J.C. Boeree rechter sector Vreemdelingenzaken Rechtbank Amsterdam

Kosten

€ 510,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa